Liên hệ

Đăng ký email để nhận được khuyến mãi

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 4, phòng 403a, tòa nhà Constrexim 8, số 8, Km 8, Đường Nguyễn Trãi C7, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, HN

Tel: (+84) 24 6281 4340

  Mobile: (+84) 943 838 222

Fax: (+84) 24 6281 4341

Email: info@mixtourist.com.vn

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Tầng 8, tòa nhà 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: (+84) 28 3620 5182

  Mobile: (+84) 943 838 222

Fax: (+84) 28 3620 5182

Email: info@mixtourist.com.vn

Văn phòng tại Châu Âu

8th Floor, No 161 Ung Van Khiem Street, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city

Tel: (+84) 24 6281 4340

  Mobile: (+84) 24 6281 4340

Fax: (+84) 24 6281 4340

Email: sales@mixtourist.com